Ne, joilla on tiedossa vanhuksia joilla on avun tarvetta kotitöissä, Hyvinkään kaupunki tarjoaa apua.

Hyvinkään kaupungin tiedote

Kotitalkkari auttaa vähävaraisia vanhuksia

Hyvinkään kaupunki on aloittanut maksuttoman kotitalkkaritoiminnan. Toiminnan tarkoituksena on tukea vähävaraisten vanhusten kotona asumista. Palveluun ovat oikeutettuja vähävaraiset vanhukset, joiden nettotulot jäävät alle 1000e/kk.

Kotitalkkari avustaa pienimuotoisissa kodin nikkaroinneissa ja pihatöissä. Työ tekeminen tapahtuu pääasiassa tilaajan välineillä. Talkkari toimii taajama-alueella.

Yhä suurempi osuus Hyvinkään vanhuksista asuu kotona. Kotitalkkarin apu auttaa heitä selviytymään omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Lisätiedot ja kotitalkkari-tilaukset

Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluista kotitalkkari@hyvinkaa.fi tai ohjaaja Ismo Pitkäseltä p. 040 637 4941 ja kotitalkkari Tomi Harjunpäältä p. 040 689 5542.