2. vaihemaakuntakaavan ehdotus on ollut nähtävillä toukokuun puolivälistä lähtien. Yhdistyksen toimesta lähetettiin tänään kaavaa koskeva muistutus eli maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kannanotto. Yhdistys otti muistutuksessaan kantaa etenkin keskustaajaman tiivistämistä koskeviin suunnitelmiin.